Tag: thetastefood

วิธีปฏิบัติการให้อาหารสายยางผู้ป่วย ทางจมูก กับหน้าท้อง แตกต่างกันอย่างไรวิธีปฏิบัติการให้อาหารสายยางผู้ป่วย ทางจมูก กับหน้าท้อง แตกต่างกันอย่างไร

วิธีปฏิบัติการให้อาหารสายยางผู้ป่วย ทางจมูก กับหน้าท้อง แตกต่างกันอย่างไร การให้อาหารทางสายยาง คือ การที่ทำให้อาหารที่ถูกผลิตในรูปแบบของเหลวไหลผ่านทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารต่างๆ และน้ำ ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เหมือนคนปกติทั่วไป ...

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์เหมาะกับใครอาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์เหมาะกับใคร

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์เหมาะกับใคร อาหารทางการแพทย์ คืออาหารที่มีสุดพิเศษสำหรับความเจ็บป่วยเฉพาะที่ เป็นอาหารที่ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารอาหาร ...

วิธีการให้อาหารทางสายให้อาหารสายยางวิธีการให้อาหารทางสายให้อาหารสายยาง

วิธีการให้อาหารทางสายให้อาหารสายยาง • Nasogastric tube feeding เป็นการให้อาหารทางสายที่ใส่ผ่านจากรูจมูกถึงกระเพาะอาหาร • Orogastric Tube feeding เป็นการใส่สายให้อาหารเข้าทางปาก ผ่านหลอดอาหารเข้าไปในกระเพาะอาหาร ส่วนมากจะทำในผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย เพื่อให้นมผสม เนื่องจากเด็กทารกรูจมูกจะเล็กและบางมาก การ ใส่สายให้อาหารทางรูจมูก อาจ ทำให้ trauma ...

อาหารสุขภาพ: รับประทานอาหารอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวานอาหารสุขภาพ: รับประทานอาหารอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน

อาหารสุขภาพ: รับประทานอาหารอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน การเลือกรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงให้มากเป็นพิเศษ เพราะการที่เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นั่นหมายความว่า เราจะมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย เพราะการที่เรารับประทานอาหารอย่างไม่ระมัดระวังจะส่งผลให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้ ยกตัวอย่าง โรคเบาหวาน โรคไต รวมไปถึงโรคหัวใจ ...