Day: May 19, 2022

ความเครียดที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีอาการคันเรื้อรังความเครียดที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีอาการคันเรื้อรัง

อาการคันเป็นอาการที่พบบ่อยมากในผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนัง อาการคันในผู้ป่วยโรคผิวหนังมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับภาวะซึมเศร้าทางคลินิก ความคิดฆ่าตัวตาย และความเครียด พวกเขาแนะนำให้ผู้ป่วยเข้าถึงทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อป้องกันและจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการคัน ภาระของอาการคันได้รับการอธิบายร่วมกับโรคผิวหนังบางชนิดรวมทั้งกลากที่มือแล้ว ...