Day: May 11, 2022

ประสิทธิผลของปรสิตรักษาเนื้องอกบางชนิดประสิทธิผลของปรสิตรักษาเนื้องอกบางชนิด

ปรสิตที่อันตรายถึงชีวิต ซึ่งทราบกันว่าทำให้สตรีมีครรภ์และผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจใช้รักษาเนื้องอกประเภทต่างๆ ได้ การปรับปรุงประสิทธิผลของการรักษาเนื้องอกบางชนิดมีความสำคัญต่อการเอาชนะมะเร็งบางชนิด หยุดการลุกลามของเนื้องอกและยืดอายุขัยของผู้ป่วย ปรสิตที่พบได้ทั่วไปทั่วโลก สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ต่อเนื้องอกที่เย็นได้ ...