Day: April 27, 2022

การรักษาโรคสะเก็ดเงินเชื่อมโยงกับการอักเสบของหลอดเลือดการรักษาโรคสะเก็ดเงินเชื่อมโยงกับการอักเสบของหลอดเลือด

การบำบัดทางชีววิทยาต้านการอักเสบที่ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงินระดับปานกลางถึงรุนแรงสามารถลดการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีสภาพผิวหนังเรื้อรังได้อย่างมีนัยสำคัญ ข้อค้นพบนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากการใช้ไบโอมาร์คเกอร์แบบใหม่ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการลดทอนไขมันในช่องท้อง ซึ่งสามารถวัดผลของการรักษาในการลดการอักเสบได้ ...