Day: February 18, 2021

ฟิลิปปินส์ปิดโรงหนังต่ออีก2สัปดาห์ฟิลิปปินส์ปิดโรงหนังต่ออีก2สัปดาห์

รัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติให้เปิดกิจการร้านค้า โรงหนัง ร้านเกม และอื่นๆที่ปิดไปตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ทั้งหมดต้องเลื่อนออกไปอีก 2 สัปดาห์เพราะนายกเทศมนตรีเกรงจะมีการติดเชื้อเพิ่ม ...

จินตคณิต : สมาธิในแต่ละวัย ควรมีแค่ไหนถึงจะเหมาะสมจินตคณิต : สมาธิในแต่ละวัย ควรมีแค่ไหนถึงจะเหมาะสม

จินตคณิต : สมาธิในแต่ละวัย ควรมีแค่ไหนถึงจะเหมาะสม “ลูกไม่นิ่ง” “ลูกไม่มีสมาธิ” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกแต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่ลูกไม่มีสมาธินั้น พ่อแม่จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พฤติกรรมที่ลูกแสดงออกมานั้น เกิดเพราะลูกไม่มีสมาธิ หรือเพราะกิจกรรมที่พ่อแม่จัดให้นั้นไม่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของลูก วันนี้เราจะมาดูกันว่า ในช่วงแต่ละวัยของลูก การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ควรใช้เวลาแค่ไหน และมีกิจกรรมแบบใด ที่ช่วยสร้างสมาธิให้ลูกได้ ...