Day: December 20, 2020

เวียดนามเริ่มทดสอบวัคซีนโควิด ที่ผลิตเองในประเทศเวียดนามเริ่มทดสอบวัคซีนโควิด ที่ผลิตเองในประเทศ

รัฐบาลเวียดนามเริ่มทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทในประเทศ กับอาสาสมัคร 60 คนในกรุงฮานอย ...