Day: September 15, 2020

จีนลงทุนในออสเตรเลียน้อยลงหลังความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจีนลงทุนในออสเตรเลียน้อยลงหลังความตึงเครียดเพิ่มขึ้น

ข้อมูลใหม่ที่มีการเปิดเผยในวันนี้ ระบุว่า การลงทุนของจีนในออสเตรเลีย ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในปี 2562 หลังความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศย่ำแย่ลง ...