Movie News and Sport News Travel News เมืองหลวงของอาณาจักรแห่งแรกของโลก

เมืองหลวงของอาณาจักรแห่งแรกของโลก

เมืองหลวงของอาณาจักรแห่งแรกของโลก นิมรุดปกครองเหนืออัสซีเรียตั้งแต่ประมาณ 880 ปีก่อนคริสตกาล แม้ว่ามนุษย์จะตั้งรกรากในพื้นที่นี้เมื่อหลายพันปีก่อน การขุดค้นตั้งแต่ยุค 1840 เผยให้เห็นเมืองที่น่าเกรงขามที่มีพระราชวังและวัดขนาดใหญ่สำหรับเทพเจ้าแห่งสงครามและงานเขียน เฟอร์นิเจอร์งาช้าง แผ่นหินแกะสลัก เครื่องประดับทองและมงกุฏล้วนฝังอยู่ภายใน

ศิลปะและสถาปัตยกรรมไม่สามารถถูกแทนที่ได้ แต่หลายแห่งถูกทำลายในปี 2559 เนื่องจากนิมรุดนั่งอยู่นอกเมืองโมซุลหลังจากที่กลุ่มไอเอสเข้ายึดครองพื้นที่แล้ว พวกเขานำรถปราบดินเข้ามาเพื่อทำลายอนุสาวรีย์โบราณ ขอบเขตของความเสียหายยังอยู่ในระหว่างการประเมิน แต่ขณะนี้กำลังพยายามฟื้นฟูสิ่งมหัศจรรย์โบราณนี้