Magazine News News สหรัฐ ยืนยันส่งวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1,008,000 โดส ถึงลาว 15 ก.ค.

สหรัฐ ยืนยันส่งวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1,008,000 โดส ถึงลาว 15 ก.ค.

สถานทูตสหรัฐ ณ กรุงเวียงจันทน์ ของลาว โพสต์เมื่อวันอังคาร (13 ก.ค.) ว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ผลิต จำนวน 1,008,000 ล้านโดส จะส่งถึงลาวในวันพฤหัสบดี (15 ก.ค.)

วัคซีนที่บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันผลิตจะฉีดเพียง 1 โดสเท่านั้น เท่ากับว่าจะวัคซีนจำนวนดังกล่าวจะสามารถให้กับผู้รับวัคซีนได้มากที่สุดถึง 1,008,000 คน

“คอนเฟิร์มแล้ว! สหรัฐอเมริกาจะบริจาควัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้แก่ประชาชน 1,008,000 คน ซึ่งจะมาถึง สปป.ลาว ในวันที่ 15 ก.ค. เพราะฉะนั้น วัคซีนจำนวน 1,008,000 โดสนี้จะหมายถึงประชาชนใน สปป. ลาวอีก 1,008,000 คน สหรัฐอเมริกามีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนเป้าหมายของงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลลาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 50% ของจำนวนประชากรในสิ้นปีนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยนะ”