Magazine News News นิวซีแลนด์ไฟเขียวรับแรงงานจากหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว

นิวซีแลนด์ไฟเขียวรับแรงงานจากหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว

นิวซีแลนด์เผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายกฯหญิงไฟเขียวเปิดรับแรงงานจากหมู่เกาะแปซิฟิก
รายงานว่า นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ระบุว่า ประเทศนิวซีแลนด์จะเปิดรับแรงงานประจำฤดูจากประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกให้เดินทางเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัว ได้แก่ ประเทศซามัว ตองกา และวานูอาตู

โดยต้องเป็นการเดินทางแบบเที่ยวเดียว หลังจากที่นิวซีแลนด์ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมพืชสวน โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการดังกล่าวในเดือนกันยายน 64

ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก มีตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ที่ราว 2,500 ราย และมีผู้เสียชีวิต 26 ศพ ซึ่งแรงงานที่เดินทางเข้านิวซีแลนด์ต้องได้รับการรับรองภายใต้โครงการแรงงานประจำฤดู ซึ่งเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมจ้างงานแรงงานต่างชาติเมื่อมีแรงงานในประเทศไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางข้ามพรมแดนหยุดชะงัก กระทบต่อภาคการเกษตรของนิวซีแลนด์ที่ต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างชาติ ขณะเดียวกันนางอาร์เดิร์นได้เตรียมประกาศแผนการทยอยเปิดพรมแดนนิวซีแลนด์หลังจากนี้.